کارگذاری ,دستگاه ,میکر ,سنگینکسانی که بیش از دو سه ماه از کارگذاری پیس میکر یا آی سی دی آنها گذشته است، به لحاظ جابجا کردن وزنه سنگین منعی ندارند مگر این که به لحاظ بیماری قلبی پزشک معالج آن را ممنوع کرده باشد. اگر کسی طی دو سه ماه گذشته پیس میکر یا آی سی دی دریافت کرده، بهتر است با دست طرف کارگذاری پیس میکر یا آی سی دی بار بیش از یکی دو کیلوگرم بلند نکند. برداشتن بارهای سنگین با دست طرف کارگذاری دستگاه در دو سه ماه اول پس از کارگذاری یا تعویض دستگاه ممکن است باعث آسیب دیدگی محل اتصال لید (سیم) به دستگاه شود.

منبع اصلی مطلب : پیس میکر، آی سی دی و الکتروفیزیولوژی قلب
برچسب ها : کارگذاری ,دستگاه ,میکر ,سنگین
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : کسانی که پیس یا آی سی دی دارند اگه یه وزن سنگین جابجا کنند چه اتفاقی می افتد؟